Бюджет

Бюджет 2023 г.

 

Бюджет 2022 г.

 

Бюджет 2021 г.

 

 

Бюджет 2020 г.

 

Бюджет 2019 г.

 

 

Отчет на бюджет за 01.01. – 31.12.2018 г.

отчет за периода 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

Отчет на бюджет за 01.01. – 30.09.2018 г. 

Бюджет към 30092018

Отчет на бюджет за 01.01. – 30.06.2018 г. 

Бюджет към 30062018

Отчет на бюджет за 01.01. – 30.03.2018 г.  

Бюджет разбивка 2018 г.

Общ бюджет за 2018 г. 

Правила за Бюджет 2018 г.

Бюджет 2018 година

ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2017 г.

Отчет на бюджета за 01.01. – 30.09.2017 г. 

Отчет на бюджет за 01.01. – 30.06.2017 г. 

Отчет на бюджет за 01.01. – 30.03.2017 г. 

 

Бюджет 2017 година

Бюджет 2017 г.

Бюджет 2017 г.

Правила 2017 година

Правила 2017

Заповеди на кмета на Община Харманли

Заповед РД-77 26012017    Заповед РД-76 26012017     Заповед РД-75 26012017

Отчет на Бюджет 2016 г. 

Отчет Бюджет 2016 г.