Обява

Основно училище „Иван Вазов“ в град Харманли търси да да назначи за работа по Национална програма: Треньор по волейбол; Треньор по баскетбол; Театрален режисьор; Необходими […]

Актуални национални програми и проекти

Национална програма ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структора на персонала“ Национална програма „Без свободен час“ Национална програма […]