Заповед за определяне на ред и организация на изпити в самостоятелна форма на обучение

Заповед за определяне на ред и организация на изпити в самостоятелна форма на обучение