Новини

Приключили проекти

Училищната униформа – принадлежност, традиции, възпитание В училище отново е празник Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка Обучение на талантливи ученици Без свободен час Обновяване на учебно-техническата база – поставяне…
Повече информация