Новини от репортерите на 5.в клас

Новини от репортерите на 5.в клас

По проекта Рекламно студио „В града на Белоногата“ в ОУ „Иван Вазов“  вече има изградено звукозаписно студио, откъдето ще се проведат  12 радиопредавания. В тях […]