Националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“

За трети път ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли, е единственият бенефициент и конкретен изпълнител в страната по Националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“, модул 2. Тази година той има за цел изготвяне на учебно помагало по български език за прогимназиален етап на ученици, търсещи или получили закрила, и мигранти, ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

Вече са факт учебните помагала за изучаване на българския език като чужд за начален етап. Те са поставени на практическа основа и разглеждат теми от ежедневието, използват интерактивни техники. Сега предстои създаването на подобно помагало, но за прогимназиален етап. ОУ „Иван Вазов“ отново ще координира работата на авторския екип от специалисти за създаване на помагалото в помощ на учителите, работещи с деца мигранти.