Заповед на директора отностно самостоятелна форма на обучение