Симулации при кризи

Симулации при кризи

На 11.10. 2023 г. училището ни стана снимачна площадка за заснемане на тренинги за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на криза, във връзка с изпълнение на проект  № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Нашето училище е едно от четирите иновативни училища в България, избрано да реализира заснемането на материал за учебни видеа, показващи поведение по време на терористична атака.

С учениците от начален етап бяха пробирани модели за действие при подкрепа, кризи, форсмажорни условия, тероризъм и въоръжени нападения в училище. Учениците разиграха симулации как се постъпва при терористично нападение в класната стая и поведение в случай на стрелба отвън през прозорците, демонстрираха правилно поведение относно използваните сигнали за предупреждение и упражниха характерни за тези ситуации психологични аксиоми. Симулациите завършиха с евакуация от сградата на всички ученици с помощта на служители от Районно управление на МВР Харманли, сили за бързо реагиране, пожарна, линейка на бърза помощ и общинска охрана.

Заснетият материал ще послужи за обучение на учениците и учителите от цялата страна и в чужбина. Гостите на събитието Евгения Пушникова – главен експерт от МОН, Веселина Павлитова- началник на РУО в Хасково, Румян Русев – автор на моделите и тренингите, представители на  неговия екип, както и професионалните операторите заснели всичко, отправиха специални благодарности към представянето на учителите и учениците и постигнатите им отлични резултати.