Спортен Празник!

Спортен Празник!

СПОРТЕН ПРАЗНИК!

29.09.2023г. (неучебен, но присъствен ден)