Междуучилищна среща

Междуучилищна среща

На 30 и 31 март ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли, за поредна година бе домакин на междуучилищна среща по Националната програма „Иновации в действие“, модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“.  Тази година гостуваха три училища – иновативното СУ „Константин Петканов“, гр. Бургас, и две неиновативни – СУ „Христо Смирненски“, гр. Плевен и ОУ „Хр. Ботев“, с. Зелена морава.

През първия ден гостите се запознаха със забележителностите на града, през втория, разделени на две групи, наблюдаваха открити уроци, за да добият представа за различните иновативни практики.

В началото на деня двете групи бяха запознати с практиката „Утринни срещи“, показана във 2.а и 2. б клас от г-жа Калинка Стойкова и г-жа Николина Колева. Гостите оцениха нейната роля за създаване на добри взаимоотношения в класа и предварителна нагласа за учебните часове.

Ранното чуждоезиково обучение бе демонстрирано във 2.б и 3.б клас чрез урока по английски на г-жа Магдалена Гочева и бинарния урок по английски език и човека и природата, който бе воден от г-жа Гочева и г-жа Тянка Георгиева. Децата показаха умения да работят групово и с различна техника.

Учителите на 1.а клас – г-жа Румяна Петкова и г-жа Росица Петкова, и учителите на 1.б клас – г-жа Виолета Йорданова и г-жа Незиха Мустафова, запознаха гостите с отделните етапи на една мисия по учебната програма „Дизайн шампиони“, където децата се учат на дизайн мислене и заедно с това се запознават с различни професии. Първокласниците представиха завършения продукт от мисията, като отделните екипи показаха забележителни знания за професията океанолог.

Представителите на трите гостуващи училища проявиха особен интерес към сензорната стая, където ги посрещна психологът на училището – г-жа Таня Тончева, и ги запозна с работата на екипа за ресурсно подпомагане.

„Свойства на веществата и телата“ – това беше темата на лабораторното занятие, което г-жа Стефка Грозева изнесе пред гостите със своите ученици от 4.а клас. Облечени в бели престилки, децата провеждаха опити и записваха наблюденията си от тях.

Откритите уроци завършиха с наблюдение на урок по ФВС, в който г-н Димитър Димитров показа как прилага програмата за профилактика на гръбначни изкривявания, плоскостъпие и наднормено тегло. Той подробно обясняваше резултата от всяко едно упражнение, което децата от 2.а клас демонстрираха. Гостите бяха впечатлени от професионализма на учителя, както и от богато оборудвания салон.

Сред представителите на гостуващите училища имаше и ученици, които успяха да се позабавляват с роботите, конструирани и програмирани от клубовете по роботика за 5. и 6. клас. Тези занимания бяха ръководени от г-жа Петя Джанова и г-жа Диана Попова.

По време на обсъждането учителите от гостуващите училища заявиха, че са видели повече, отколкото са очаквали. Те подчертаха, че са харесали идеи, които ще опитат да приложат в училищата си. А точно това е смисълът на Националната програма „Иновации в действие“ – обмяна на практики, които да направят училищата ни по-добро място за съвременните деца.