Национална програма „Бизнесът преподава“

На 20.01.2023г. в ОУ „Иван Вазов“ се проведе обучителен семинар на тема „Забавно програмиране и киберсигурност“. Той е част от Национална програма „Бизнесът преподава“, чиято крайна цел е повишаване качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите. В рамките на два учебни часа лекторите Виктор и Величка Бележкови представиха пред ученици от 5.клас информация за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите и тяхното приложение в различни професионални области.