Не си сам!

Не си сам!

Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

Училището е неразделна част от живота на всеки. Освен, че прекарваме дванадесет години в интензивно учене и усвояване на нови умения, това е и мястото, където срещаме приятели за цял живот, сблъскваме се с първите любовни трепети и разочарования, посрещаме предизвикателствата и промените на порастването, учим се да се справяме с конфликтни ситуации и откриваме света около нас. Именно в това се крие магията на училището!
Ако все още не си извървял своят училищен път и се случват неща, които те карат да се чувстваш притеснен, объркан, неразбран, обиден, наранен, отхвърлен, важно е да знаеш, че винаги можеш да се обърнеш към училищният психолог.

Можеш да се свържеш и с НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА, като набереш 116 111. Те ще изслушат всичките ти тревоги и заедно с теб, ще потърсят решение. НЕ СИ САМ!

Всеки човек, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефон 116 111. Обаждането е напълно безплатно, независимо дали е от стационарен или мобилен телефон и е на разположение на хората по всяко време на денонощието – без почивен ден на територията на цялата страна.