Участие в Националните програми „Иновации в действие“ и „Бизнесът преподава“

ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли, е одобрено за финансиране по два модула от НП „Иновации в действие“. Като единственото иновативно училище в общината, то ще получи 3643 лв. по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“. Вече са подписани договори с две училища за споделяне на опит – иновативното СУ „Константин Петканов“, гр. Бургас, и неиновативното ОУ „Хр. Ботев“, с. Зелена морава.

     Тази година за първи път иновативните училища ще получат и средства  за подпомогне на въведените практики. Те се отпускат по Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“, където финансирането е 1800 лв.

     За поредна година ОУ „Иван Вазов“ ще работи и по НП „Бизнесът преподава“. С включването на представители на бизнеса като преподаватели в учебния процес се цели ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите. Избраните обучителни теми са „Забавни дейности по програмиране“ и „Киберсигурност“.