16-ти ноември – Международен ден на толерантността

16-ти ноември – Международен ден на толерантността

За да бъде наречен толерантен, човек трябва да умее да обича, да разбира, да подкрепя, да търси доброто в себе си и в другите, да не ограничава човешкия дух и да издига стени между хората, да не бъде безразличен, да е искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив. 
Такива качества притежават учениците от ОУ „Иван Вазов“, на които днес бяха връчени грамоти от МКБППМН, община Харманли, след като техните съученици ги определиха за най-толерантни в класовете си.

Нека ги поздравим и им пожелаем да продължават да дават добър пример на своите връстници!