Многознайко 

Днес участниците в есенния кръг от Националното съзнание на Многознайко – „РОДНА РЕЧ „,  бяха отличени с грамоти и медали. Третокласниците и четвъртокласниците получиха общо 4 златни, 10 сребърни и 9 бронзови медали. Според мястото, което бяха заели,  получиха и грамота за достойното си представяне.

Всички участници  бяха специално поздравени от г-жа Светла Георгиева, Директор на ОУ „Иван Вазов“.