1-ви Ноември – Ден на народните будители

1-ви Ноември – Ден на народните будители

Със серия от впечатляващи празнични мероприятия ученици и учители от ОУ „Иван Вазов“ отбелязаха

1 ноември – Ден на народните будители.

В класовете от начален етап се организираха и проведоха празнични програми, в които учениците, облечени в празничните униформи на училището, почетоха будителите, като пяха песни и рецитираха стихове за тях.

Първи „А“ клас
Втори „Б“ клас
Трети „А“ клас
Четвърти „А“ клас
Четвърти „Б“ клас

Учениците от прогимназиален етап изразиха своята почит към будителите в уникални творчески проекти, чрез които за пореден път ни запознаха с хората, които, в годините на робство и безправие, са отваряли очите на българите за светлината на буквите и знанието, за нашето славно минало.

В часа на класа темата, върху която се постави акцент бе 1 ноември – Ден на народните будители. Във всяка класна стая учители и ученици говореха за важността на святото дело на книжовниците, просветителите и революционерите, които са светъл пример за нас с това, което са съхранили и са ни завещали – национален дух, език, самочувствие и самосъзнание, смелост, честност и любов към отечеството.

Всичко в името на това – да я има днес България, да ни има и нас.