„В памет на будителите“

„В памет на будителите“

„Те не изглеждали по-различно от другите хора, само очите им били едни такива – искрящи… Разказвали, че дедите им били свободни хора, които някога владеели половината свят, … научили милиони хора да четат и пишат… Така тези хора били наречени народни будители… Превърнали се в духовни лидери… Благодарните народи ги нарекли Бели-ари, носителите на светлина или още Господ-ари, Хората на Бога! “

С тези думи започна урокът по история и английски език, озаглавен „В памет на будителите“ и посветен на 1 ноември – деня, в който се прекланяме пред тяхното свято дело. Участие взеха учениците от 7.в и 7.г клас, ръководени и подкрепяни от техните учители – г-жа Димка Димова, преподавател по английски език и г-жа Валентина Андонова, преподавател по история и цивилизация. 

По време на урока бяха
представени презентации за живота, творчеството и дейността на Паисий
Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Априлов и Петър Берон. Учениците слушаха
словото на Паисий от „История славянобългарская“ на български и на английски
език.

Изключително емоционална беше последната част от урока, в която възпитаниците на г-жа Димова и г-жа Андонова премериха сили в подреждането на пъзели и разпознаване на исторически личности.