Бинарен урок „Бъдещите еколози“

Бинарен урок „Бъдещите еколози“

В ОУ „Иван Вазов“ за пореден път се проведе бинарен урок по човекът и природата и английски език. От миналата година бинарните уроци са част от иновативната практика на училището и предизвикват истински ентусиазъм сред учениците.

В уводната част учениците от 4.б клас, под ръководството на г-жа Росица Борисова и г-жа Магдалена Гочева, сами достигнаха до темата на урока – „Опазване чистотата на природата“. В последвалата дискусия показаха завидни знания по темата, като обещаха, че стриктно ще ги прилагат в ежедневието си, и осъзнаха, че всеки един от нас е отговорен всички ние да живеем на чиста планета. Тъй като урокът се проведе в експерименталния кабинет, учениците имаха възможност чрез опити да се запознаят с начините за филтриране на водата.

Много емоционална за тях се оказа и финалната част на урока, в която бъдещите еколози имаха за задача да демонстрират разделно събиране на отпадъци в състезателна среда.

Така урокът постигна целите, заложени в иновацията – обучението да бъде поставено на практическа основа, да добие интегрален характер, съчетавайки знанията по два предмета, както и да бъде поднесено по интересен и запомнящ се за учениците начин.