Публикация в местната медия относно заключителната пресконференция по проекта на УН при ОУ „Иван Вазов“