Пореден спечелен проект

Пореден спечелен проект

ОУ „Иван Вазов“ е единственото училище в страната, одобрено като бенефициент и изпълнител по Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала”, модул „Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за начален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти”. То ще координира работата на авторския екип от специалисти за създаване на помагало в помощ на учителите, работещи с деца мигранти. Учебното помагало ще бъде построено по вътрешната логика на българския език, а не на базата на сравнение и паралели с родния език на децата, за да може да бъде използвано с обучаеми, които владеят различни езици. Ще бъде поставено на практическа основа  – ще разглежда теми от ежедневието и ще използва интерактивни техники.

Учебното помагало трябва да бъде готово до 30.09.2022 г., като след одобрение ще бъде предоставено за свободен достъп чрез интернет страницата на Министерството на образованието и науката.