Monthly Archive: юли 2022

Пореден спечелен проект

ОУ „Иван Вазов“ е единственото училище в страната, одобрено като бенефициент и изпълнител по Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала”, модул „Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за начален етап на ученици, търсещи или получили…
Повече информация