Заключителна публикация по проекта „Рекламно студио „В града на Белоногата“

Заключителна публикация по проекта „Рекламно студио „В града на Белоногата“

                  

     Приключиха основните дейности по проекта на Училищното настоятелство при ОУ „Иван Вазов“ – „Рекламно студио „В града на Белоногата“. Той е един от подкрепените по  програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“ и е с 8-месечна продължителност.

    Финансирането по програмата даде възможност да се изгради звукозаписно студио за децата на ОУ „Иван Вазов“ и да се прокара озвучителна система към него. Така се създадоха условия за изпълнение на една от основните дейности – реализирането на  12 радиопредавания. В ролята на радиожурналисти влязоха учениците от 3. до 7. клас под ръководството на класните ръководители и учител по литература. В часовете на класа те даваха гласност на постигнатите успехи в състезания, конкурси, олимпиади; изготвяха интервюта с изявили се ученици, за да може децата да научат за добрия пример от първо лице. Бе включена и информация за събитията в училището за съответния период – участия в проекти, в благотворителни дейности, придобивки за училището,  интересни часове и дейности на клубовете. Всяко радиопредаване завършваше с историческа рубрика. Тя включваше интересни моменти, взети от архива на училището. Преди излъчването ученици от техническия екип обработваха записите с аудиопрограми.

      Най-интересната дейност бе свързана със създаването на видео предавания, които рекламираха различни страни от живота на града – културно-исторически обекти,  бита и поминъка, спортните постижения, видни личности. В YouTube канала на ОУ „Иван Вазов“ бяха представени 13 видеа. Планирано бе в тях да се включат само ученици от прогимназиалния етап, но интерес проявиха и по-малките. Те участваха като водещи и интервюиращи. Така в тази роля влязоха ученици от 3. до 7. клас, които

развиваха артистичните си умения, учеха се да преодоляват сценичната треска, когато застават пред камера. Важна бе и задачата на снимачния екип. Учениците от него се научиха да работят със стабилизираща стойка, в резултат на което кадрите се получаваха без насичане и потрепване. Други се насочиха към техническия екип. С програми за видео обработка те превръщаха отделните клипове в цялостен филм. 

     Поставени в активна позиция, учениците развиваха важни житейски качества – да работят в екип, да бъдат комуникативни, да обработват информация. Настоящият проект провокира и любопитството на децата към родния край, донесе им удовлетворение, че имат принос в неговото рекламиране. 

      Всички дейности бяха огласени публично чрез ежемесечни публикации в сайта и фейсбука на училището, на страницата на Училищното настоятелство, чрез публикации в  местните медии /Сакарнюз/. На 28 юни бе проведена и пресконференция в конферентната зала на ОУ „Иван Вазов“ с присъствието на представители на медиите, родителите и обществеността, както и участниците в проекта. На нея учители и родители, участвали в идейния замисъл и в реализацията на дейностите по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“, изказаха своята удовлетвореност от постигнатите резултати.