Заключителна публикация по проекта „Рекламно студио „В града на Белоногата“

                  

     Приключиха основните дейности по проекта на Училищното настоятелство при ОУ „Иван Вазов“ – „Рекламно студио „В града на Белоногата“. Той е един от подкрепените по  програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“ и е с 8-месечна продължителност.

    Финансирането по програмата даде възможност да се изгради звукозаписно студио за децата на ОУ „Иван Вазов“ и да се прокара озвучителна система към него. Така се създадоха условия за изпълнение на една от основните дейности – реализирането на  12 радиопредавания. В ролята на радиожурналисти влязоха учениците от 3. до 7. клас под ръководството на класните ръководители и учител по литература. В часовете на класа те даваха гласност на постигнатите успехи в състезания, конкурси, олимпиади; изготвяха интервюта с изявили се ученици, за да може децата да научат за добрия пример от първо лице. Бе включена и информация за събитията в училището за съответния период – участия в проекти, в благотворителни дейности, придобивки за училището,  интересни часове и дейности на клубовете. Всяко радиопредаване завършваше с историческа рубрика. Тя включваше интересни моменти, взети от архива на училището. Преди излъчването ученици от техническия екип обработваха записите с аудиопрограми.

      Най-интересната дейност бе свързана със създаването на видео предавания, които рекламираха различни страни от живота на града – културно-исторически обекти,  бита и поминъка, спортните постижения, видни личности. В YouTube канала на ОУ „Иван Вазов“ бяха представени 13 видеа. Планирано бе в тях да се включат само ученици от прогимназиалния етап, но интерес проявиха и по-малките. Те участваха като водещи и интервюиращи. Така в тази роля влязоха ученици от 3. до 7. клас, които

развиваха артистичните си умения, учеха се да преодоляват сценичната треска, когато застават пред камера. Важна бе и задачата на снимачния екип. Учениците от него се научиха да работят със стабилизираща стойка, в резултат на което кадрите се получаваха без насичане и потрепване. Други се насочиха към техническия екип. С програми за видео обработка те превръщаха отделните клипове в цялостен филм. 

     Поставени в активна позиция, учениците развиваха важни житейски качества – да работят в екип, да бъдат комуникативни, да обработват информация. Настоящият проект провокира и любопитството на децата към родния край, донесе им удовлетворение, че имат принос в неговото рекламиране. 

      Всички дейности бяха огласени публично чрез ежемесечни публикации в сайта и фейсбука на училището, на страницата на Училищното настоятелство, чрез публикации в  местните медии /Сакарнюз/. На 28 юни бе проведена и пресконференция в конферентната зала на ОУ „Иван Вазов“ с присъствието на представители на медиите, родителите и обществеността, както и участниците в проекта. На нея учители и родители, участвали в идейния замисъл и в реализацията на дейностите по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“, изказаха своята удовлетвореност от постигнатите резултати.