Дейности по проекта „Рекламно студио „В града на Белоногата“ през месец април

Дейности по проекта „Рекламно студио „В града на Белоногата“ през месец април

        През месец април бяха изпълнени в срок планираните дейностите по проекта на Училищното настоятелство при ОУ „Иван Вазов“ – „Рекламно студио „В града на Белоногата“. Той  е един от подкрепените по  програмата „Ти и Лидл за по-добър живот“ и се изпълнява в периода декември – юни.

        Една от основните дейности включва създаване на радиопредавания, насочени към събитията, случващи се в училището. През този месец те бяха подготвени от 3.б и 7.б клас. Предаването на третокласниците бе изключително информативно. То запозна с вазовци с интересни уроци, с постиженията на учениците на състезания, с благотворителни инициативи, с емоционалния празник в храма на децата от подготвителната група на Катя Димова, свързан с Благовещение. Репортерите разказаха и за лагера в Банско по програмата „Отново заедно“. Накрая по традиция завършиха с интересни факти от архива на училището. По-различно беше предаването на учениците от 7.б клас. То бе изцяло посветено на патронния празник на училището.

      Видео предаванията през месец април бяха посветени на културните дейци в града ни. Репортерите посетиха ателиетата на художника Димитър Каратонев и скулптура Тамер Халил. Представиха творчеството на музикалните педагози Петя Карабакалова и Жеко Ангелов, на поетите Светлана Николова и Георги Николов. Срещите с тези личности беше предпоставка за включването на голям брой ученици като водещи. Видео обработката и на двете части бе дело на шестокласника Борислав Борисов. Важен е фактът, че на обучения снимачен екип бе поверено заснемането и на други училищни дейности като събитията, свързани с патронния празник на училището. Такава е и целта на проекта – учениците да добият опитности, които могат да прилагат не само по проектните дейности.