Реализация на проекта „Рекламно студио „В града на Белоногата“

Реализация на проекта „Рекламно студио „В града на Белоногата“

През месец декември стартираха дейностите по проекта на УН при ОУ „Иван Вазов“ „Рекламно студио „В града на Белоногата“. Той е един от подкрепените по  програмата „Ти и Лидл за по-добър живот“.

     Неговият замисъл включва изграждане на студио, в което ще се реализират радиопредавания и ще се обработват видео предавания.

     През първия месец от проекта бе закупено необходимото оборудване за студиото – микрофони, усилватели, смесителен пулт. Специализирана фирма бе ангажирана за прокарването на озвучителна система.

     Учениците бяха запознати с идейния замисъл на проекта и възможността за участие в екипите по реализиране на предвидените видеопредавания за града ни. В тях ще се включат ученици от прогимназиалния етап. Според интересите си някои от децата се насочиха към техническия екип за обработка на видеоматериалите, на други им допадна идеята да застанат пред камера и да се вживеят в ролята на журналисти.

    Съставен бе и график за радиопредаванията, които ще бъдат насочени към новостите в училището, ще включват моменти от историята му и постижения на учениците за периода. Техни сценаристи и реализатори ще бъдат отделните класове от начален и прогимназиален етап с класните им ръководители.

Училищното настоятелство се надява, че чрез този проект учениците от ОУ „Иван Вазов“ ще добият знания за своя град и училището си, ще имат възможност да дадат своя личен принос за рекламирането на Харманли – дейности, които ще спомогнат те да станат личности с гражданско поведение. 

Най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.