Обучение от разстояние в електронна среда

Поради увеличаването на заболеваемостта в гр. Харманли в период от 14 дни учениците ще учат на ротационен принцип – 50% присъствено и 50 % от разстояние в електронна среда.

В ОУ „Иван Вазов“ ще се спазва следният график:

  • от 22.10.2021 г. до 28.10.2021 г. включително ще бъдат обучавани от разстояние в електронна среда 3.а,б,в; 6.а,б,в,г; 7.а,б,в клас.
  • от 29.10.2021 г. до 04.11.2021 г. посочените паралелки ще се завърнат в училище, а от разстояние в електронна среда ще продължат обучението си 1.а,б,в; 2.а,б; 4.а,б; 5.а,б,в. клас.