Среща в ОУ „Иван Вазов“ на училища по Националната програма „Иновации в действие“

Среща в ОУ „Иван Вазов“ на училища по Националната програма „Иновации в действие“

На 03.06. и 04.06. 2021 г. ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли, отново бе домакин на междуучилищна среща по Националната програма „Иновации в действие“.  За втора година училището извършва обмен на иновативни практики с други училища в страната. Тази година наши гости бяха учители и ученици от иновативното  ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Попово, и СУ „Антон Попов“, гр. Петрич.

През първия ден чрез презентация гостите бяха запознати със същността на иновацията в ОУ „Иван Вазов“. Г-жа Стрефка Грозева представи практиката „Утринни срещи“, с която учениците започват деня. Г-жа Магдалена Гочева обясни защо сме избрали ранното чуждоезиково обучение като елемент на иновацията, а  г-н Димитър Димитров разказа как работим за здравето на децата. Логопедът Валерия Гочева  и психологът Таня Тончева запознаха гостите с предизвикателствата в работата си с деца със специални образователни потребности, споделиха защо са предложили да се създаде сензорна стая.

 След това гостите бяха разведени из училището, за да се запознаят с материалната база, която е предпоставка за качественото осъществяване на иновацията.

Денят завърши с представяне на забележителностите на града и посещение на комплекса „Изворът на Белоногата“.

Вторият ден бе посветен на открити уроци, които демонстрираха пред гостите иновативните практики. Представителите на двете училища наблюдаваха утринна среща във 2. а клас с класен ръководител г-жа Стефка Грозева, открит урок по английски език при г-жа Магдалена Гочева  в 1.б клас, урок по ФВС, в който г-н Димитър Димитров демонстрира с учениците комплекса от упражнения за профилактика на гръбначни изкривявания и плоскостъпие.

Гостите наблюдаваха и изпълнението на различни мисии в класовете на г-жа Милена Кунева, Стефка Грозева, Калинка Стойкова и Виолета Йорданова, които работят и по метода на проектно базираното обучение.

Демонстрациите с дрон бяха също част от програмата.

Накрая представители на гостуващите училища споделиха, че са впечатлени от съвременния облик на училището, усетили са позитивизма, който носят учителите и който се предава на техните ученици. Те заявиха, че са успели да вземат много идеи, които ще отнесат със себе си и ще опитат да реализират. Всъщност точно тази е целта и на програмата „Иновации в действие“. А учителите от ОУ „Иван Вазов“ разбраха, че са избрали правилната посока на работа, когато чуха и думите на гостуващите деца: „Искаме да учим тук! Няма по-хубаво училище!“.