Вазовчета се учат на гражданско поведение в Детска полицейска академия

През тази учебна година в ОУ „Иван Вазов“ четвъртокласници се учат на гражданско поведение, на умение да помагат на другите, на доверие в институциите. Това става чрез участието им в Детската полицейска академия – група за занимания по интереси, ръководена от училищния педагогически съветник Диана Георгиева.

Най-сигурният начин децата да се научат да познават и спазват законите, да се грижат за своята безопасност и за другите, да вярват в институциите, е чрез личния пример. Затова през месец януари бяха проведени две срещи с представители на полицията. Първият лектор бе инспектор Г.П., който е с дългогодишен опит в разследването и разкриването на престъпления. Той обясни на учениците какво трябва да направят, ако станат свидетели на престъпление и кой помага в работата на криминалиста.

Другият гост-лектор бе районният инспектор Д.И. От него участниците в клуба научиха за видовете полицаи, разгледаха полицейската униформа и аксесоарите към нея. Накрая на занятието много деца пожелаха, когато пораснат, да станат полицаи.