Сензорна стая в ОУ „Иван Вазов“ – създадена с грижа за здравето на децата

В ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли е създадена сензорна стая, където по иновативен начин се прилага мултисензорен подход на обучение и терапия при деца и ученици със специални образователни потребности от съответните специалисти – психолог, логопед, ресурсен учител. Сензорната стая представлява специално
оборудвано помещение, което въздейства върху възприятията и усещанията на децата, като има и релаксиращ ефект. В нея се използват разнообразни уреди и методики – материали за ароматерапия, дактилни методики, средства и материали за развитие на фина и обща моторика, нагледни дидактични материали.
Създаването на сензорна стая е част от иновацията на ОУ „Иван Вазов“. В нея новите методи на преподаване се съчетават с грижа за физическото и психическото здраве на детето. За най-малките е предоставена възможност за активно междучасие дори в зимния период, защото коридорите са изрисувани с образователни подвижни игри. В часовете по физическо възпитание в иновативните паралелки се прилага комплекс от упражнения срещу гръбначни изкривявания, плоскостъпие и наднормено тегло.

Сензорната стая е създадена с грижа за здравето на учениците ни. Тя е предвидена не само за деца със СОП, но и за тези, които изпитват моментен душевен дискомфорт или имат агресивно поведение.