Monthly Archive: януари 2021

Вазовчета се учат на гражданско поведение в Детска полицейска академия

През тази учебна година в ОУ „Иван Вазов“ четвъртокласници се учат на гражданско поведение, на умение да помагат на другите, на доверие в институциите. Това става чрез участието им в Детската полицейска академия – група за занимания по интереси, ръководена…
Повече информация

Сензорна стая в ОУ „Иван Вазов“ – създадена с грижа за здравето на децата

В ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли е създадена сензорна стая, където по иновативен начин се прилага мултисензорен подход на обучение и терапия при деца и ученици със специални образователни потребности от съответните специалисти – психолог, логопед, ресурсен учител. Сензорната стая…
Повече информация