От 16.11.2020 г. учениците от 5.-7. клас преминават на обучение в електронна среда

От понеделник 16.11. до 27.11.2020 г. учениците от прогимназиален етап в ОУ „Иван Вазов“ преминават към онлайн обучение. Те ще работят в платформата, която е препоръчана от МОН –  Microsoft Teams. Вече всички деца имат акаунти и знаят как да влязат в своите класни стаи. Отсъствия се разрешават само при уважителни причини, като класният ръководител трябва да бъде уведомен от родител.

Учебното разписание ще бъде следвано във вида, който е и при присъствено обучение.