Спомени от първия учебен ден в ОУ „Иван Вазов“

Спомени от първия учебен ден в ОУ „Иван Вазов“

Учебната 2020/2021 година е по-особена… Тя започна в условията на пандемия – с маски, дезинфектанти, с отделяне на класовете в една класна стая. И все пак празнично беше посрещането в първия учебен ден на тези, които за пръв път стават ученици – децата от подготвителните групи и първокласниците. С тържество бяха посрещнати и петокласниците, които правят преход от една степен на образование в по-висока. Може би точно защото това е една особена година, спомените, които запечатахме в снимки и клип, са особено ценни. Да си пожелаем да я изпратим също така тържествено – здрави и с много успехи!

Специална празнична програма беше подготвила г-жа Катя Димова за най-малките – децата от втората ни подготвителна група. Бивши възпитаници на учителката, сега вече второкласници, се въплътиха в ролята на приказни герои, които въведоха дечицата в училищния живот.

В друг час бе тържеството за първокласниците и петокласниците, които също бяха поздравени с празнична програма и с приветствено слово на директора – г-жа Светла Георгиева.