Спечелен проект за формиране на пътна култура у децата

Спечелен проект за формиране на пътна култура у децата

ОУ „Иван Вазов“ е едно от шестте училища в областта и единствено в града, одобрено за финансиране по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Чрез създаването на външна и подвижна вътрешна площадка учениците ще развиват умения за безопасно поведение на пътя. Обучението им в тази посока ще бъде поставено на практическа основа. Те ще могат да обмислят как да постъпят в реални пътнотранспортни ситуации, когато са в ролята на пешеходци или водачи на велосипед. Площадките ще бъдат снабдени със светофар и пътни знаци, стоп палка, ще бъдат осигурени светлоотразителни жилетки и табла, велосипед.

Безспорно е, че трябва да се гледа  сериозно на проблема с формирането на култура за поведение на пътя у нашите деца. Затова реализирането на проекта ще бъде в голяма полза за вазовчетата, които ще имат възможност от ранна детска възраст да изградят защитни механизми спрямо опасностите на пътя.