Поздрав от София Атанасова и Динка Иванова – бивши преподаватели в ОУ “Иван Вазов”, гр.Харманли, по повод 100-годишнината на училището.