ОУ „Иван Вазов“ през очите на журналистите

Във връзка със 100-годишнината на ОУ „Иван Вазов“ в печата бе публикувана обширна информация за него. Бе дадена думата на директора Светла Георгиева и на учители, които разказаха за своята работа.

Училище „Иван Вазов“ – вековно училище с вековни традиции

Светла Георгиева – директор на ОУ „Иван Вазов“: „Това е моето училище и искам да го направя още по-добро!“

От тази учебна година ОУ „Иван Вазов“ – Харманли е иновативно

Диана Петрова: „Това училище е вторият ми дом“