Педагогическият съветник е на ваше разположение, деца!

Педагогическият съветник е на ваше разположение, деца!

Във връзка с извънредното положение децата и родителите, които имат нужда от психологическа помощ или съвет, да се обръщат към педагогическия съветник на училището – Диана Георгиева.  GSM 0885 344 052

Важно е да създадем отворена среда, в която децата се чувстват свободни да задават вълнуващите ги въпроси.. Това е начинът да им помогнем да се справят със стресови събития и преживявания и да намалим риска от трайни емоционални затруднения.

Нека заедно съхраним живота и човечността си!

Диана Георгиева, педагогически съветник в ОУ „Иван Вазов“