Организация на учебния процес в периода от 16.03. до 29.03. 2020 г.

Организация на учебния процес в периода от 16.03. до 29.03. 2020 г.

Уважаеми родители, във връзка с извънредното положение в страната, в ОУ „Иван Вазов“ е направена организация за дистанционно обучение на учениците от І до VІІ клас. То ще се осъществи чрез on-line връзка или чрез материали на хартиен носител. В затворените групи на класовете класният ръководител и другите преподаватели ще уведомяват учениците за предварително изготвения график и начина на контакт. Всеки учител преценява дали ще упражнява и затвърждава материал, или ще преподава нов. Следете в семейството  изпратената информация и помогнете на децата да изпълнят инструкциите.

Бъдете здрави!