Обявена е грипна ваканция за училищата в цялата страна

Със заповед РД-01-114 от 05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна ваканция от 6.03. до 11.03. включително. Учебните занятия се възстановяват на 12.03.2020 г..(четвъртък). Ето самата заповед, съдържаща  препоръки за този период:

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с регистрирания към момента нов епидемичен подем на заболявалия от грип и остри респираторни заболявания, вкл. и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

Обявявам грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020г. включително, като въвеждам следните противоепидемични мерки:

1.Да бъдат преустановени учебните занятия в училищата.

2.Препоръчвам да бъдат преустановени учебните занятия в университетите;

3.Препоръчвам детските градини да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 11 март

4.Да бъдат преустановени детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения;

5.Препоръчвам да бъдат преустановени масови мероприятия, включително спортни и културни.