Съревнование за присъждане на звание „Вазова паралелка“

Наближава краят на  обявеното съревнование между паралелките от прогимназиален етап (V – VІІ клас) за завоюването на званието „Вазова паралелка“. В тази връзка приканваме всеки клас, който ще се включи в надпреварата, да подготви информация по всеки един от обявените по-долу критерии, за да може комисията да вземе своето решение. Информацията да бъде прегледно подредена в текстов документ или като презентация (не е задължително да съдържа снимки, може само текст по всяка точка). Материалите да бъдат изпратени в срок до 3-ти април на пощата на училището ou_vazovhar@abv.bg

Класът, който е откроен като победител, ще бъде обявен по време на Тържествения съвет по случай 100-годишнината на училището, който ще се проведе на 24.04.2020г. Наградата ще бъде екскурзия до родното място на Иван Вазов – гр. Сопот.

В комисията по определяне на класа  победител са включени учители, които не са класни на съответните класове.

Критерии за присъждане на званието

,,Вазова паралелка”:

 • Успех (на едно от първите три места в училище в края на 2018/2019 година или през първия срок на учебната 2019/2020 г.);
 • Дисциплина;
 • Толерантност;
 • Екипност;
 • Ученически инициативи, свързани с благотворителност, подобряване на материалната среда, подобряване на взаимоотношенията между учениците, активно участие в културния живот на училище.

Комисия за определяне на „Вазова паралелка“

 1. Светла Георгиева
 2. Любка Рогачева
 3. Иван Делчев
 4. Димитър Димитров
 5. Диана Попова
 6. Жени Господинова
 7. Теодора Стайкова