100 години ОУ „Иван Вазов“ – архивите говорят

100 години ОУ „Иван Вазов“ – архивите говорят

В архива на училището има период, който не е описан – от учебната 1929/1930 г., когато директор е Боньо Тенев,  се преминава към  учебна година 1934/1935  г., когато за първи път се споменава като директор Марин Петков. Той е на тази длъжност до учебната 1941/1942 г. включително. По негово време е описвано подробно случващото се, като и тук намираме интересни моменти, свързани с училищния и градския живот.

Учебна година 1934/1935  г. – директор Марин Петков

„ С промяната на властта на 19 май 1934 г. се създадоха нов тип Средищни основни училища. Такова бе определено и нашето, което почна да се нарича Средищно народно основно училище „Иван Вазов“. То трябваше да служи за образец на училищата в цялата новосъздадена от 9 села и града Харманлийска община.

През годината се отпразнуваха тържествено Патронният празник на училището – 21. (Архангеловден), Денят на народните будители, Освобождението на България и други. Отпразнува се също много тържествено стогодишнината на местната черква „Св. Атанасий“ – на 15 май 1935 г. На тържеството присъства и Старозагорският митрополит Павел.

Трудова седмица се уреди на 8, 9, и 10. ІV. 1935 г., през което време учениците от прогимназията засадиха борови фиданки на мястото на досегашния колодрум за създаването на нов парк и  разширяване на градската градина.

На 25. ІV . 1935 г. се изнесе пиеската „Бисерка“ с голям успех.

Учебните занятия не се прекъсват поради болести и епидемии. Лятна ученическа колония не можа да се уреди поради липса на средства.“

Учебна година 1935/1936  г. – директор Марин Петков

„През годината се почувства претрупаност в класовете, които достигнаха по число на учениците до 55 ученици, като последствие от много съкратени селски прогимназии.

Учебната работа се провеждаше по-трудно и качеството ѝ се подцени.

Училището изнесе с успех пиеската „Юнак Гого“ на 30 март 1936 г. и оперетата „Брат и сестра“ – на 16 май 1936 г. На патронния празник – 21 ХІ се уреди Вазово утро.

Училището бе посетено от писателите Ангел Каралийчев и Владимир Русалиев, които изнесоха литературни четения за учениците.

Учебните занятия през годината не се прекъсваха, макар че върлуваше епидемия заушка. Сериозни случаи на заболяване имаше, но жертви не се дадоха.

Лятна ученическа колония при училището нямаше. Клонът на Съюза за закрила на децата изпрати една група бедни и слаби деца, на брой 25, в село Дорково, Родопите, излъчени от всички основни училища в града. Турна се началото на Детско игрище при Градската градина, което ще приюти около 100 учещи от основни училища.“