Коледна благотворителност

Коледна благотворителност

1544 лв. е общата сума, събрана от градския и училищния коледен базар, в които участваха учениците и учителите от училището ни. Тази сума ще бъде използвана за оборудване на сензорна стаяспециално помещение за релаксация и учене, където децата със специални образователни потребности ще имат възможност да развиват и усъвършенстват сетивността и  възприятията си. Сензорната стая ще позволи те да получат още по-ефективна помощ от нашите специалисти – психолога Таня Тончева, логопеда Валерия Гочева и специалните педагози Люба Рогачева и Марияна Пелева. Ще има приложение не само за деца със здравословни проблеми, но и за тези, които изпитват моментен душевен дискомфорт.