100 години ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли. Архивите говорят – интересни факти.

100 години ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли. Архивите говорят – интересни факти.

Декемврийската публикация ще ви запознае с интересни факти от училищния, а и градския живот, станали по времето, когато директори са Стоян Златарев и Боньо Тенев.

Учебна година 1923/1924 г. – директор Стоян Златарев

„На 16-и март 1924 година Прогимназията с 3 отделения от училище „Алеко Константинов“ и 4 отделения на Педагогическото училище се преместват в новооткритото училищно здание, находящо се срещу старото училище.“

Учебна година 1927/1928 г. – директор Боньо Тенев

На 14-ти и 18-и април 1928 г стават едно след друго земетресения, които плашат населението на града и водят до материални щети. Прогимназията също е пострадала – пада мазилката на тавана. Но с най-сериозни последствия е третото земетресение.

„ 25.ІV. – Стана най-силното земетресение в Харманлий. То беше вертикално. Много фасади и комини паднаха, мазилката на много къщи изпада. Мазилката на горния етаж на прогимназията на няколко места изпада. Паниката беше твърде голяма. Всички хора се изплашиха. Цялото население излезе на открито да живее. Всички учреждения излязоха от помещенията си, работеха в бараки по площадите.

Учебните занятия се прекратиха. До 1-ви май нямаше никакви учебни занятия. От 2-ри май до 5-и се обучаваха учениците на открито – в градската градина. До края на учебната година се обучаваха учениците само на долния етаж на прогимназията с полудневни занятия. Страх имаше да се занимават учениците в горния етаж.“

Учебна година 1928/1929 г. – директор Боньо Тенев

„Гимнастическият салон въпреки всеки закон се зае от Общинския съвет и постави в него кино, дето много пакости прави на училищната сграда, много нечистотии оставя около сградата и разваля дисциплината в прогимназията. Официални писма се писаха до Окръжната инспекция и Училищното настоятелство, но резултати никакви.“

Боньо Тенев – директор на училището от 15.ІХ. 1927 г. до 1.Х. 1930 г. Роден в с. Надежда, Хасковска околия. Учителствал е 37 год. и 11 месеца, от които 21 г. в прогимназия и гимназия. В Харманлийската смесена гимназия и прогимназия е бил учител 17 г. – 4 в гимназията и 13 год. в прогимназията.

От 1.Х.1930 г. е в оставка по напреднала възраст.