Първи места за вазовци в конкурса „Не затваряй очи за насилието“

Първи места за вазовци в конкурса „Не затваряй очи за насилието“

Две от първите места в конкурса „Не затваряй очи за насилието“ са на ученици от ОУ „Иван Вазов“. Сред рисунки на деца от всички училища са отличени тези на Доника Райчева от 4.б клас (възрастова група 3. – 4. клас) и на Галина Михайлова от 7. б клас (възрастова група 5. – 7. клас).

Конкурсът е организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).  Той бе посветен на  Световния ден за борба с насилието над деца – 19-ти ноември. На този ден бе и награждаването на отличените рисунки в Конферентната зала на Общината. Творбите на двете момичета са много въздействащи и носят силни послания.

Рисунката на Галина от 7.б, – І място във възрастова група 5. – 7. клас

 

Рисунката на Доника от 4. б клас – възрастова група 3. – 4. клас