Покана до родителите, избрани да представят отделните класове при избора на Обществен съвет

Покана до родителите, избрани да представят отделните класове при избора на Обществен съвет