100 години ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли. Архивите говорят – началото.

100 години ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли. Архивите говорят – началото.

На 1-ви ноември 2019 година ОУ „Иван Вазов“ навършва 99 години от създаването си и тръгва към своята 100-годишнина.В чест на този юбилей всеки месец ще публикуваме интересна информация от архивите на училището, за да посрещнем патронния празник приели в сърцата си духа на това столетно училище, което обединява много харманлийци.

Ето и първите сведения от архивите, които разказват за създаването на училището.

Харманлийската смесена прогимназия до 31.Х.1920 година съставляваше едно учреждение заедно с Харманлийската смесена гимназия. Със заповед от 01.ХІ.1920 г. № 4544 на Министерството на народното просвещението прогимназията се отдели в самостоятелно учреждение, като остана да се помещава в същото здание – долния етаж на гимназията, при следния учителски персонал:

1. Стоян Ж. Златарев – директор, редовен преподавател

2. Боньо Тенев – учител, редовен преподавател

3. Дечко Милев – .учител, редовен преподавател

4. Ана Димитрова – учител, редовен преподавател

5. Желяза Иванова – волнонаемна

6. Димка Ст. Златарева – волнонаемна

7. Рада Стамова – волнонаемна

8. Недялка Апостолова – волнонаемна

9. Вангели Дочева – волнонаемна.

Помещението, което служеше за гимназията и прогимназията, бе така нареченото „Старото училище“.

Отново в архивите намираме и информация за учителите от онези далечни години.

Първият директор на училището – Стоян Желев Златарев, е роден в Нова Загора през 1866 г. Служил е 40 години, 20 от които е заемал ръководни постове. Бил е директор на прогимназията в Харманли, в Симеоновград, с. Брезово, гр. Пещера, както и инспектор в Окръжния училищен инспекторат в Стара Загора. Директор на ОУ „Иван Вазов“ е бил в продължение на 10 години от началото на неговото създаване.