Награда за толерантно поведение

Награда за толерантно поведение

Най-толерантните деца във всеки клас днес получиха своите грамоти. Така, по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за […]

Урок по патриотизъм

Урок по патриотизъм

На 14–ти ноември, в месеца, когато празнуваме Деня на народните будители, учениците от ОУ „Иван Вазов“ и техните преподаватели бяха домакини на една изключително емоционална, […]