Разяснение относно декларациите, свързани с работата на педагогическия съветник – психолог с децата в училище

 

Педагогическият съветник е следващият по отговорност след класния ръководител, който работи с учениците в училище при възникнал проблем, свързан с поведението им.

Работата на педагогическия съветник е да помага на децата, техните родители и учители.Тази помощ е с цел по-добра комуникация между тях, разрешаване на спорове и конфликти, консултиране на ученици, които НЕ спазват училищните правила, които имат противообществени прояви.

 Педагогическият съветник – психолог консултира деца, които извършват училищен тормоз: физически и психически. Работи както с детето жертва и неговите родители, така и с детето агресор и неговите родители. Изнася лекции и беседи в класовете на теми, свързани с живота и здравето на децата – тютюнопушене, алкохолизъм, наркомания, безопасен интернет, здравословен начин на живот и т. н.

Цялата тази дейност е в интерес на всяко дете и родител.

Нека обърнем внимание, че при проблем задължително се информира родител и ако трябва да се проведе разговор, той се извършва в присъствието и на родител, и на класен ръководител. При това информацията е поверителна.  Педагогическият съветник провежда тези разговори само при нужда, а не с всяко дете от училището,

Това лято е приет нов закон за използване на личните данни на децата, което налага попълването на тези декларации. Родителите имат право да не ги подписват, те могат да се подпишат, ако детето има проблем и родителят е повикан в училище, защото дори в присъствието на родител не може да се проведе разговор, ако няма официалното съгласие на възрастния, удостоверено с подпис. Това подсказва, че правомощията на педагогическия съветник съвсем не се простират до там да отнема децата от родителите им. Той се намесва само при проблем, и то в присъствието на родител или настойник.

Всеки родител, който желае среща с Диана  Георгиева – педагогическия ни съветник-психолог, може да го направи. Нейният кабинет в училище е стая 210, а телефонът й за връзка е: 0885344052.

Светла Георгиева,

Директор на ОУ „Иван Вазов“