Интерактивна дъска в ОУ „Иван Вазов“

Интерактивна дъска в ОУ „Иван Вазов“

През 2018 г. единствено нашето училище в града бе финансирано по програма на МОН за закупуване на интерактивен хардуер на стойност 3900 лв. Новата придобивка ще се използва в кабинета по английски език и ще обогати иновативните практики в училище.
Учителите преминаха обучение за работа с интерактивната дъска и образователна платформа, разкриващи интересни възможности за преподаване. Учебният кабинет, в който е монтирана, е подреден по нов, по-различен от обичайния начин и дава възможност да се разчупи традиционното преподаване. Тук ще могат да се провеждат уроци и по други предмети, да се прилага екипна работа.