Иновативната практика в ОУ „Иван Вазов“

Иновативната практика в ОУ „Иван Вазов“

През учебната 2019/2020 г. ОУ „Иван Вазов“ стана част от  иновативните училища в България. В какво точно се изразява иновативната ни практика? Тя е насочена към най-малките, защото резултатите са най-трайни, когато започнат от ранна детска възраст.

С много труд и любов към децата през ваканционните месеци учителите създадоха една приветлива среда за първокласниците.  За тях бе обособен самостоятелен училищен сектор, за да бъде по-лесна адаптацията им към училищния живот. Класните стаи посрещнаха учениците си с нова визия. Учителите оформиха кът с мека мебел, където ще се провежда педагогическата практика „Утринни срещи“. С нея ще започва денят на малките ученици. Утринните срещи ще позволят те да се опознаят, да изградят доверие, да се научат заедно да планират задачите и да решават проблемите. Тя ще работи за създаване на добър колектив, в който има толерантност и взаимопомощ.

Помислено бе и за това как децата да задоволят дори и през зимата потребността си от движение в междучасията. Коридорът бе изцяло преобразен. Подът бе изрисуван с подвижни образователни игри.

Разбира се, иновацията съвсем не се изразява само в променената физическа среда. Сериозни новости ще има и в сферата на знанието. Учебните планове за първокласниците са променени и те започват ранно чуждоезиково обучение, в което училището има предишен опит. В самостоятелен езиков кабинет с кът за игри  2 пъти седмично г-жа Магдалена Гочева ще преподава на първокласниците английски език чрез игрови подход, драма-техники, “обучение чрез правене”, работа със софтуерната система Енвижън. Езикът ще се изучава само устно, тъй като децата на тази възраст овладяват азбуката на родния език.

В часовете по ИУЧ ще се въведе нов начин на преподаване на математика с интерактивния образователен софтуер „ИТ Математика“ . Той включва интерактивни обучителни игри – доказан начин за преодоляване на обучителни затруднения. Предлага и възможност за подготовка за състезания. Всяко дете ще работи на собствен таблет. Ще има индивидуален акаунт в платформата, за да има достъп до софтуера както в училище, така и вкъщи.

Увеличаването на децата със здравословни проблеми зададе другата посока, в която работи иновативната практика – грижата за здравето на децата.  Във всеки час по ФВС на първокласниците г-н Димитър Димитров ще включва комплекс от упражнения за профилактика на гръбначни изкривявания и плоскостъпие – най-често срещаните заболявания, резултат от обездвижването на децата ни.

Ще бъде оборудвана и сензорна стая за релаксация, обучение, терапия и психологическо въздействие. Тук ще работят психолог, логопед и специален педагог. Те ще съчетават по иновативен начин идеите на релационната психомоторика и мултисензорния принцип. В сензорната стая ще получават помощ не само деца със здравословни проблеми, но и тези, които изпитват моментен душевен дискомфорт или имат агресивно поведение.

Иновативната практика ще бъде провеждана при максимална прозрачност за обществеността. Откритите уроци пред учители, родители, представители на Родителското настоятелство и Обществения съвет ще дадат възможност на всички да следят развитието на учениците и резултатността на замисленото. Да си пожелаем успех, защото всички идеи са заложени с грижа и любов за нашите деца!