Постиженията на ОУ „Иван Вазов“ Харманли са забелязани в Министерството на образованието!

Вестник азбуки