График на изпитите за самостоятелна форма на обучение – начален етап